Gyakorlati pszichoterápia
szeminárium tematika

Kódszám:SE-TK/2016.II/00242

Az Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (AKAPE) és a Konzultáció Műhely együttműködése keretében 3x1 napos, 30 pontra akkreditált szemináriumi képzést indítunk pszichológusok, pszichiáterek, pszichoterapeuták részére.

Elszámolható: klinikai szakpszichológus, orvosi pszichológia, pszichoterápia és pszichiátria szakmákban!

A tanfolyam helyszíne: Konzultáció Műhely, 1072 Budapest, Nyár u 34.

A Tanfolyam díja: 3x8= 24 000 Ft

Jelentkezés: Dr. Duba Andrea, 70 337 2504;  andrea.duba@konzultacio.hu

Egy-egy napra külön is lehet regisztrálni - de kredit pont csak a teljes tanfolyam elvégzéséért jár!

Első alkalom: 2016 szeptember 24-én 10 órától 14 óráig.

Előadás sorozatunkkal egy kis kalandozásra invitáljuk az érdeklődő kollégáinkat, amely során bejárjuk a pszichoterápia gyakorlatának határterületi kérdéseit. Témaválasztásunkat azért tartjuk érdeklődésre méltónak, mert a pszichoterápiáról szóló tankönyvek elméleti írások, és mint ilyenek, valamilyen szinten idealizálniuk kell a gyakorlatot. A terápiás gyakorlatban azonban aligha találkozunk „ideális” helyzetekkel, vagyis jól motivált, a terapeutához (és módszeréhez) jól illeszkedő, egyértelműen meghatározható pszichopatológiával, átlátható pszichodinamikával, remek együttműködési készséggel, támogató kapcsolati háttérrel stb. rendelkező kliensekkel. A terápiás folyamat sikeres vezetéséhez nélkülözhetetlen ismerni és felismerni azokat a tényezőket, amelyek nem szoros értelemben vett pszichoterápiás kérdések, de mégis a terápia menetét nagyban, olykor meghatározó módon befolyásolják.

Szupervíziós gyakorlatunk alapján három olyan nagy témakört választottunk ki, amelyek sok esetben a terápiás kudarc hátterében állnak. E három kérdéskör - az adott terápiás folyamatra valójában alkalmatlan páciens, a diagnosztikus gondolkodásból kimaradó „határterületi” kérdések, és a pszichoterápiát végző szakember kapcsolati horizontjának szűkössége - köré csoportosítottuk előadásainkat azzal a céllal, hogy gyakorlati segítséget adjunk e buktatók elkerüléséhez.

1. Mielőtt pszichoterápiába kezdenénk - 2016.09.24.

10:00

A pszichoterápiára való alkalmasság megítélése az első interjú során

10:45

A pszichiátriai diagnózisalkotás jelentősége

11:30

A pszichoterápiára való szocializáció kérdései

12:30

Motivációs szint felmérése, változtatási szándék felkeltése

13:15

Kockázatok megítélése (szuicidum, violens magatartás)

2. A diagnosztika kérdéseiből - 2016.10.22.

10:00

Szomatopszichés jelenségek a pszichoterápiás gyakorlatban

10:45

A pszichiátria és a pszichoterápia határterületei

11:30

A pszichoorganikus szindrómák

12:30

Markáns pszichés tünetekkel járó folyamatok, betegségek

13:15

Gyógyszeres kezelések pszichés következményei

3. A pszichoterapeuta kapcsolati horizontja - 2016.11.26.

10:00

Konzultatív pszichoterápia - együttműködés más szakmákkal

10:45

"Másodlagos betegségelőny" - a családorvos szerepe

11:30

A családi rendszer patomorfogén szerepe

12:30

Szociális segítség bevonása

13:15

A pszichoterapeuta kapcsolati mezőjének kiépítése